เร่งปรับปรุงเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง รองรับผู้โดยสารทะลักสุวรรณภูมิ

เร่งปรับปรุงเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง รองรับผู้โดยสารทะลักสุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ เร่งปรับปรุงเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง รองรับผู้โดยสาร 1.8 พันคนต่อชม. ขณะที่ “เอโอซี” ย้ำสายการบินยังต้องการ “บัตรฟาสต์แทร็กซ์” บริการผู้โดยสารชั้น 1-ชั้นธุรกิจ-ผู้สูงอายุ จี้ ตม. หาคนผิดทำบัตรปลอม…

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิในเดือน เม.ย. เฉลี่ยเดือนละ 5.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 1.5% โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารที่มาใช้บริการเส้นทางบินในประเทศกว่า 988,000 คน/เดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 2.68% ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศกว่า 4.34 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 1.31% และมีแนวโน้มผู้โดยสารมาใช้บริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผู้โดยสาร ดังนั้นในปีงบประมาณ 63 ทางสนามบินสุวรรณภูมิจะเร่งปรับปรุงประสิทธิการให้บริการ โดยเฉพาะปรับปรุงเพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองอีก 23 ช่อง เพิ่มอุปกรณ์ตรวจค้นร่างกาย และกระเป๋าสัมภาระ รวมถึงเพิ่มพื้นที่เคาน์เตอร์ ทำวีซ่าขาเข้าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa Arrival และปรับปรุงสถานที่สร้างบรรยากาศบริเวณหน้า ตม. อย่างไรก็ตามเมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ในส่วนนี้แล้วจะทำให้ศักยภาพในการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มา ทำวีซ่าขาเข้าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa Arrival เพิ่มขึ้นจากเดิมรองรับได้เพียง 300-400 คน/ชม. เป็น 1,800 คน/ชม.

ส่วนการจัดช่องทางและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารผ่านช่องทางพิเศษ Premium Lane หรือ ฟาสต์แทร็กซ์ ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย หรือ AOC ที่ให้บริการที่สนามสุวรรณภูมิว่า สายการบินยังคงมีความต้องการให้สนามบิน และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จัดให้มีช่อง Premium Lane อยู่ เนื่องจากสายการบินจะมีไว้ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจ รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางมากับเด็ก และผู้สูงวัย ผู้พิการ ที่ต้องการความสะดวกในการบริการ

“การให้บริการอำนวยความสะดวกในการบริการกับผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่องทางพิเศษ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสนามบินให้เป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค และขึ้นชั้นสนามบินระดับโลก ประกอบกับสนามบินต่างๆ ทั่วโลกก็มีการบริการเช่นนี้เหมือนกัน ขอยืนยันว่าทาง ทอท.ไม่ได้มีส่วนข้องกับการเรียกหาผลประโยชน์จากการขายบัตรผ่านช่องทางพิเศษ เนื่องจากการขายบัตรดังกล่าวเป็นการเพิ่มอำนวยความสะดวกร่วมกันระหว่าง บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด กับ กลุ่มสายการบิน”

ด้านนายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย หรือ AOC กล่าวว่า จากการสำรวจสายการบินที่ให้บริการที่สนามบินสุวรรณกว่า 91 สายการบิน พบว่ามี 30% ของสายการบินทั้งหมด มีความต้องการที่จะให้บริการบัตรผ่านช่องทางพิเศษ ที่เหลือไม่ต้องการ แต่กลายเป็นว่าเมื่อมีการผลิตบัตรออกมากลับมีความต้องการมากกว่าที่ผลิต จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการขายบัตรผ่านช่องทางพิเศษปลอมออกมา ซึ่งการแก้ไขบัตรผ่านช่องทางพิเศษปลอมออกขายไปทั่วนั้น ในเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของ สตม.ที่จะต้องหาคนผิด นอกจากนั้นในปัจจุบันราคาบัตรผ่านช่องทางพิเศษที่ขายให้กับสายการบินได้แพงขึ้นจากเดิมราคาอยู่ที่ 35 บาท/คน/ใบ จากเดิมที่ 18 บาท/คน/ใบ.