ครม.ขยายเวลาเว้นวีซ่าหน้าด่าน

หวังโกยนักท่องเที่ยวช่วง “ตรุษจีน-สงกรานต์” ทะลัก

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA) ให้กับ 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจัดเก็บคนละ 2,000 บาท

โดยขยายเวลาออกไป ตั้งแต่ 14 ม.ค.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2562 จากเดิมที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.และสิ้นสุดในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่อง และจูงใจให้มีสายการบินเช่าเหมาลำ มีช่วงเวลาจัดแผนการนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทย ครอบคลุมเทศกาลตรุษจีนในต้นเดือน ก.พ.และเทศกาลสงกรานต์ในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะลงไปเที่ยวยังเมืองรองด้วย

“เหตุผลของการขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไป เพราะจากการติดตามผลการดำเนินมาตรการเป็นต้นมาได้ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวยื่นขอวีซ่า VOA เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งจากจีน ไต้หวัน และอินเดีย”

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รายงานว่า ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.- 27 ธ.ค.2561 มีนักท่องเที่ยวยื่นขอวีซ่า VOA จำนวน 1.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากแยกเป็นรายด่านพบว่า ที่ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อยกเลิกค่าธรรมเนียมแล้ว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 521,435 คน เพิ่มขึ้น 173%

ด่านท่าอากาศยานดอนเมือง 269,496 คน เพิ่มขึ้น 143% ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต 193,815 คน เพิ่มขึ้น 128% ด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 74,979 คน เพิ่มขึ้น 246% และด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 462 คน เพิ่มขึ้น 35%

ส่วนผลจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว แม้ว่าทำให้รัฐจะต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2,140 ล้านบาท ตลอดเวลา 4 เดือน แต่จะส่งผลดีต่อภาพรวมด้านการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยคาดว่าในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว 6,420 ล้านบาท.